PIX's Vision

Hvad vil PIX?

CPH PIX VIL SIKRE, at nye, internationale tendenser inden for den fortællende film har et fast forankret vindue i Danmark, der er uafhængig af økonomiske interesser og altid er centreret omkring en stærk publikumsoplevelse.

PIX VIL ÅRLIGT udvælge, formidle og vise de væsentligste og vildeste, de bedste og mest overrumplende spillefilm, som publikum ikke ellers får en chance for at se.

PIX VIL INTERNATIONALT være kendt som en festival med fokus på den kreative proces og et stærkt sammensat program, der lægger vægt på den fortællende films fortsatte kunstneriske, kulturelle og politiske relevans

PIX VIL FINDE og støtte nye danske og internationale talenter

PIX VIL VÆRE et samlingspunkt for det etablerede såvel som ikke-etablerede filmmiljø i Danmark

PIX VIL SKABE debat omkring og udvide kendskabet til instruktører, genrer og nationale filmografier

PIX VIL KASTE nyt lys på tidløse klassikere, ukendte sider af filmhistorien og oversete filmskabere, hvis værker har fornyet relevans og bør ses i en ny kontekst

PIX VIL ARBEJDE med initiativer i krydsfeltet mellem film og
andre kunstformer som musik, teater og billedkunst

PIX VIL BRUGE byens rum som ramme for filmevents

Mere fra CPH PIX